четвртак, 30. април 2020.

Четвртак 30.04.2020.


Четвртак 30.04.2020.

Српски језик / Проширивање реченица – субјекатски и предикатски скуп речи
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице

v Напиши следеће реченице у одричном облику и обележи предикате:
Славуј је птица тркачица. Јабука је плава. Торта је укусна.
v Напиши следеће реченице у одричном облику и обележи предикате:
      Ивана је девојчиица.        Ласта је птица.       Мира је првак.

Природа и друштво /
 Обновљиви и необновљиви извори енергије
 Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице
Уради 81. и 82. стр,  90.  и  91. страну  у Радној свесци!
MATEMATИKA – Неједначине, 2. део
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице
Уради 195. и 196 страну  у Радној свесци!
15.задатак НАПОМЕНА: грешка у уџбенику, пише 3 460, а треба 3 480.
12.задатак не треба решавати (прецртајте га)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / Вежбе за децу
Прати  наставу на РТСу.
Спреми се да од понедељка бележиш све песме које певају деца у хору током наставе на РТСу ( није страшно ако не  знаш тачан назив, запиши почетак рефрена).
Такође бележи и композиције које свира филхармонија или група музичара.
                                                               Повратна информација- математика

Радна свеска, стр. 195 и 196
10. Реши неједначине:
а) 17 · x – 3 400 > 34
17 · x > 34 + 3 400
17 · x > 3 434
x > 3 434 : 17
x > 202
x Î {203, 204, 205...}

б) 276 + 2 · x < 1 800
2 · x < 1 800 – 276
2 · x < 1 524
x < 1 524 : 2
x < 762
x Î {1, 2, 3 … 761}
11.
х : 7 > 8         {77, 56, 35, 91, 49, 63, 7, 14}
х > 8 ∙ 7
х > 56
х {77, 91, 63}

12.
НАПОМЕНА: задатак под а) не може да се реши ако је неједначина (10 · х) + 5 > 2 800, може да се реши овако (10 · х) + 5 > 2 805, грешка у уџбенику.
а) (10 · х) + 5 > 2 805
10 · х > 2 805 – 5
10 · х > 2 800
х > 2 800 : 10
х > 280
х Î {281, 282, 283...}
б) 0 < 39 · y – 7 800
39 · y > 7 800 – 0   
39 · y > 7 800
y > 7 800 : 39
y > 200
y Î {201, 202, 203...}

среда, 29. април 2020.

Среда 29.04.2020.


Среда 29.04.2020.
Математика / Неједначине, 1. део
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице .Пиши задатке!
Уради у уџбенику 142. стр. зад.бр. 1
1. Подсетник:  одређен је  скуп решења неједначина у скупу N:
а) 6 · х < 30
х < 30 : 6
х < 5
х {1, 2, 3, 4}

б) 8 · х > 80
х > 80 : 8
х > 10
х {11, 12, 13, 14...}

в) х · 7 > 14
х > 14 : 7
х > 2
х {3, 4, 5...}


Српски језик Реченица (значење, облик, састав)
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице .Пиши примере реченица!

Домаћи задатак: Радна свеска стр. 92. и 93.

Физичко васпитање- Рукомет - правила игре
Ради вежбе уз наставнике на часу а после погледај шт можеш још да урадиш!
 (игра уз музику)  https://youtu.be/9JDzlhW3XTM
Рукомет – распитај  се код неког старијег о рукомету да провериш колико знаш. Запиши као што смо радили пројекте током године- пошаљи  рад до среде   6.маја 2020. до19 сати- (Википедија.рс) : Играчи, опрема и судије; игралиште- дужина ширина терена; трајање утакмице, полувреме, цела утакмица и одређивање победника; лопта у игри и ван игре; прекршаји и казне;

Ликовно васпитање   Од старог до новог - израда музичког инструмента (звечка, фрулица, бубњеви...)
Прати наставу! Направи неки  од предложених музичких инструмената. Запиши потребан материјал.  Сликај ми и пошаљи слику. Можеш да направиш и више инструмената(звечка,  добош,  Панова фрула)

Вежбај певање и свирање песме Ајде Като!
Повратна информација- математика
Уџбеник 142. стр. зад.бр. 1
1. задатак, уџбеник, стр. 142
а) (x + 123) · 24 < 5 400
x + 123 < 5 400 : 24
x + 123 < 225
x < 225 – 123
x < 102
x Î {1, 2, 3, 4, 5 ... 101}

б) 18 · a – (33 · 6) > 3 888
18 · a – 198 > 3 888
18 · a < 3 888 + 198
18 · a < 4 086
a < 4 086 : 18
a < 227
a Î {1, 2, 3, 4, 5 ... 226}

Српски језик

в) (8 · c) : 4 > 36
8 · c > 36 ∙ 4
8 · c > 144
c > 144 : 8
c > 18
c Î {19, 20, 21...}

Врсте реченица према значењу
Отпад треба разврставати пре бацања. Засади дрво! Да ли ти чуваш природу?
Реченица је мисао исказана речима.
Реченице се према значењу деле на: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне.
Врсте реченица према облику

Обавештајна
Упитна
Узвична
Потврдни облик
Неша чека оца.
Да ли Неша чека оца?
Нешо, сачекај оца!
Одрични облик
Неша не чека оца.
Зашто Неша не чека оца?
Нешо, не чекај оца!

Врсте реченица према саставу
Просте: Раша седи. (субјекат и предикат)

Проширена : Раша седи у клупи сваког дана са задовољством. (где, кад, како)

уторак, 28. април 2020.

Искра 4 - електронски часопис ОШ "Никола Тесла"

Уторак 28.04.2020.


Уторак 28.04.2020.
Српски језик/ Плави зец, Душан Радовић 
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице


Математика / Једначине, 2. део
Прати  наставу на РТСу. Записуј задатке и ради према упутствима наставнице.Немој радити домаћи пре него што погледаш предавање.

Уради задатке са стр. 192. у Радној свесци.

Природа и друштво/
Материјали и њихова својства
Прати  наставу на РТСу. Записуј са табле и ради према упутствима наставнице

Рука у тесту-откривање света-Шарени торањ
1.   Запиши потребан материјал у и како се оглед изводи у свеску и илуструј. Сликај и пошаљи ми. Није неопходно да имате све састојке. Важно је да испоштујете ред и начин сипања течности са бојом.

šareni toranj 

Potrebni su vam: 1. med, 2. kukuruzni sirup, 3.deterdžent za sudove (tečni), 4. voda (možete je obojite bojama za hranu), 5. biljno ulje, 6. alkohol za čišćenje (možete ga obojiti bojama za hranu),
 7. ulje za lampe, 8. mleko, 9. vaza
 · 
Sipajte jednake količine svake od tečnosti u po jednu čašu

Pažljivo i polako dodajte ostale tečnosti: mleko, pa deterdžent za sudove. Potom dodajte vodu, vodeći računa da ona ide uz ivicu vaze. Zatim sipajte biljno ulje, alkohol i ulje za lampe na isti način.

 


Повратна информација- математика
Радна свеска, стр. 192.
5.
39 117 : x = 59
x = 39 117 : 59
x = 663
Провера: 39 117 : 663 = 59
59 = 59
О: Аница је делила бројем 663.
6.
а ∙ 555 = 12 765
а = 12 765 : 555
а = 23
Провера: 23 ∙ 555 = 12 765
12 765 = 12 765
7.
а) (x + 225) : 19 = 7 600
x + 225 = 7 600 ∙ 19
x + 225 = 144 400
x = 144 400 – 225
x = 144 175
Провера:
(144 175 + 225) : 19 = 144 400 : 19 =
= 7 600

б) (3 112 – x) · 39 = 4 758
3 112 – x = 4 758 : 39
3 112 – x = 122
x = 3 112 – 122
x = 2 990
Провера:
(3 112 – 2 990) · 39 = 122 ∙ 39 = 4 758

в)
72 + 2 · x = 1 480
2 · x = 1 480 – 72
2 · x = 1 408
x = 1 408 : 2
x = 704
Провера:
72 + 2 · 704 = 72 + 1 408 = 1 480


8. с : 16 – 1 616 = 16
с : 16 = 16 + 1 616
с : 16 = 1 632
с = 1 632 ∙ 16
с = 26 112
Провера:
26 112 : 16 – 1 616 = 1 632 – 1 616 = 16
O: Гордана је замислила број 26 112.