среда, 11. септембар 2019.

распоред

ПРЕ ПОДНЕ
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1
Српски језик
Физичко в
Математика
Математика
Енглески ј
2
Математика
Математика
Српски ј
Прир и др.
Математика
3
Енглески ј
Рука у тесту
Ликовна к
Физичко в
Српски ј
4
Музичко к
Српски ј
Ликовна к
Српски ј
Допунска н.
5
ЧОС
Прир и др.
Додатна наст
Грађ-Верска

6
Слоб.активн.
Отворена врПОСЛЕ ПОДНЕ
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
ЧОС

Додатна наст
Физичко 12.20
Допунска н
1
Математика
Српски ј
Математика
Српски ј
Српски ј
2
Грађ-Верска
Енглески ј
Српски ј
Прир и др
Музичка к
3
Физичко в
Математика
Физичко в
Математика
Математика
4
Српски ј
Прир и др
Ликовна к.
Слоб.активн.
Енглески ј
5
Отворена вр
Рука у тесту
Ликовна к.
.