субота, 5. септембар 2015.


Распоред часова одељења: 4/4      Радмила  Живановић   -   школска 2015./16.
ПРЕ ПОДНЕ       
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
Српски језик
Математика
Физичко в
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Математика
3.
Музичко к.
Природа и др.
Математика
Природа и др.
Физичко в
4.
 Рука у тесту
Ликовна  к.
Енглески ј.
Верска/грађ.
Енглески ј.
5.
 чос
Ликовна  к.
Допунска н.
Додатна н.

6.

Слоб. акт.
Отворена вр. 10.30до11.154/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
ПОСЛЕ ПОДНЕ
12.20hФизичко
Допунска н.
Додатна н.
Слоб. акт.
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
3.
Физичко в
Природа и др.
Верска/грађ
Природа и др.
Ликовна  к.
4.
Рука у тесту
чос
Музичко култ.
Енглески ј.
Ликовна  к.
5.
Енглески ј.

Физичко в.


6.
Отворена вр. 17.45до18.30