математика за вежбање

ТРЕЋИ РАЗРЕД
1.Једна фабрика троши дневно 150тона угља. Колико ће тона потрошити за 6 дана?
2.Свака страна књиге  има по 27 редова. Колико редова има 9 страна те књиге?
3.Базен с водом за поливање повртњака пуни се кроз цев из које сваког минута истекне 145литара воде. Колико ће се воде улити у базен за једну десетину сата?
4.Јуче је уловљено 327kg рибе, а данас  два пута више. Колико је килограма уловљено за оба дана?
5. 296 лала би требало распоредити у 8 великих букета. Колико ће лала бити у сваком букету?. Napiši sve brojeve 3. stotine u kojima se cifra 5 pojavljuje samo na jednom
 7.  Иzračunaj vrednost izraza:
      (355 + 497) - 504 = 
      985 - (148 + 629) =
 8. Izračunaj vrednost izraza:
      ( 256 + 478 ) - ( 602 + 134 ) =
      954 - ( 284 + 617 - 586 ) =
9. Za koliko je razlika brojeva 925 i 573 manja od 625?
10. Za koliko je zbir brojeva 405 i 476 veći od 327?
11. Domaćinstvo je kupilo jednu tonu uglja za grejanje. Prepodne je otac uneo u podrum 543 kg uglja, a popodne sin za 184 kg  uglja manje. Кoliko kg uglja još treba da unesu?
12. Tri odeljenja trećeg razreda takmičili su se u štednji novaca. Prvo odeljenje uštedelo je 287 dinara, drugo 199 dinara manje, a treće je uštedelo koliko prvo i drugo zajedno. Koliko su uštedeli ućenici:
        a) drugog odeljenja
        b) trećeg odeljenja
        v) sva tri odeljenja zajedno
13. Rastojanje od 1000 km pređu tri automobila tako da prvi pređe 292 kilometara drugi 87 više, a treći ostatak. Koliko kilometara je prešao:
a) drugi automobilista
  b) treći automobilista?
14. U tri škole ima ukupno 1000 đaka. Broj đaka u prvoj i drugoj školi iznosi 691, a u prvoj i trećoj 657. Koliko đaka ima u svakoj školi?Размрдајте вијуге и решите ову једноставну мозгалицу:
У једном кампу, Марија припрема ручак за све кампере. Пре него што је почела припрему хране, Марија је знала да је за цео камп потребно напунити 55 посуда исте величине и запремине са једнаком количином хране. Када је припремила храну и напунила посуде, Марија је одлучила да прочита упутство за сервирање хране. Тамо је нашла следеће:
- Сваки кампер мора добити своју порцију супе
- Свака два кампера морају добити једну порцију шпагета коју деле
- Свака три кампера морају добити једну порцију салата коју деле
- Сваки кампер мора добити своју порцију салате, шпагета и супе.
Након мало размишљања, Марија је успела да израчуна колико ће кампера бити на ручку. Можеш ли и ти?


1. Збир бројева 8 и 7 увећај 3 пута.
2. Разлику бројева 9 и 4 увећај 6 пута.
3. Збир највећег једноцифреног броја и највећег парног једноцифреног броја увећај 4 пута.
4. Разлику најмањег двоцифреног броја и најмањег парног броја увећај 9 пута. 6. Napiši sve brojeve 3. stotine u kojima se cifra 5 pojavljuje samo na jednom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7.  Иzračunaj vrednost izraza:
      (355 + 497) - 504 = 
      985 - (148 + 629) =

 8. Izračunaj vrednost izraza:
      ( 256 + 478 ) - ( 602 + 134 ) =

      954 - ( 284 + 617 - 586 ) =

9. Za koliko je razlika brojeva 925 i 573 manja od 625?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Za koliko je zbir brojeva 405 i 476 veći od 327?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Израчунај:
42 ∙ 10 = ___     98 ∙ 10 = ___     3 ∙ 100 = ___
12 ∙ 10 = ___     10 ∙ 100 = ___   7 ∙ 100 = ___
2. Упиши знак <, > или = тако да једнакост, односно неједнакост буде тачна:
11 ∙ 10_____   110          543 _____  53 ∙ 10
84 ∙ 10 _____ 800           6 ∙ 100  _____ 60 ∙ 10
3. Највећи непарни једноцифрени број увећај 10 пута, потом добијени број увећај 100 пута.
4. Нина има 100 динара. Владимир има 9 пута више од њега. Колико динара има Владимир, а колико динара имају заједно?
5. Мрав има 6 ногу. Колико ногу има 10 мрава?
6. Паук има 8 ногу, а колико ногу има 10 паукова?
7. Колико ногу имају 7 ластавица и 3 коса?МНОЖЕЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ И ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
1. Једна оловка кошта 23 динара. Колико коштају 3 такве оловке?
2. Који је број 4 пута већи од броја 12?                  3.Мила је убрала 15јабука, што је 5 пута мање него што је убрала њена бака.Колико је јабука убрала бака?
4. Деда је у три реда засадио по 27 вишања. Колико је вишања укупно засадио?
5. У три јата летело је по 18 птица. Колико је укупно птица у сва три јата?
6. Израчунај:  71 • 3;    62 • 4;       82 • 3;        64 • 2;           51 • 4;            93 • 3.
7. Израчунај производ бројева 53 и 3.
8. Часопис има 62 стране, а књига три пута више. Колико страна има књига?

МНОЖЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ БРОЈЕМ
1.У позоришту има 9 редова са по 45 седишта. Ако у сваком реду остану празна по 3 седишта, колико ће седишта бити заузето?
2.Јована је ставила у 2 кутије по 37 салвета. Ако је из сваке кутије извадила по 5 салвета колико је салвета остало у обе кутије?
3.Збир бројева 37 и 86 увећај 4 пута.
4.Разлику бројева 98 и 66 увећај 3 пута.
5.Лука треба да залепи сличице у албум. На 29 страна налази се по 7 места на које треба залепити сличице. Ако Лука има 200 сличица, да ли има довољно да може да попуни албум?
6.Јанко је купио 4 чоколаде од по 92 динара и 3 кесице бомбона од по 44 ддинара. Колико је новца потрошио?


1.Препознај римски број и поред њега напиши одговарајући  број арапским  цифрама:: aXXXVI    b) DXIX    v) XV    g) CCVII     d)CXCIII     
2.Настави   низ тако што ћеш написати  још по 3 римска броја:
a) CCCXIX…          b) DLXXXII…         c) CCXCVI…
3.Напиши парне десетице пете стотине!
4.Који је то број:а) шест стотина, петнаест десетица и тринаест јединица!
5.Поређај бројеве од највећег: 398, 893, 938, 389, 839,983,308
6.Од цифара 3, 7 и 9 напиши све троцифрене бројеве.1. Дата је дуж MS дужине 5cm. Нацртај кружнице К1 и К2 са центрима у крајњим тачкама те  дужи.
Полупречници r1 = r2 = 25mm.

2. Нацртај кружнице К1 и К2 тако што ће им центри бити крајње тачке дужи DF, a полупречници r1 =  r2 једнаке дужини те дужи DF.

3. Нацртај кружницу. Затим тачку М на кружницу. У кругу који ограничава та кружница нацртај тачку B и ван круга тачку X.
1.а) Запиши речима следеће бројеве:
309_____________________ 648___________________
451____________________  550___________________                             
 б) Запиши цифрама следеће бројеве:
двеста осамдесетседам______ сто двадесет два ______
четиристо четрнаест ____       седамсто шест _____                      
 2. Упореди следеће бројеве:
 378 __377,        4С 7Ј __ ,          5С83J __9С 3Д 2Ј                         
 3. Запиши све бројеве
 а) који су већи од 497, а мањи од 507:  ________________________________                                        
 б) који припадају трећој десетици седме стотине: ______________________________                            
4. Замислила сам један број који је већи од 400, а мањи од 500. Тај број на месту десетица има највећи непаран број прве десетице, а на месту јединица најмањи паран број прве десетице. Који је то број?


ТРЕЋИ  РАЗРЕД -подсетимо се градива из другог разреда
Време је да се припремимо за  трећи разред.

ИЗРАЗИ

1.Израчунај:
33+3*9=.......5*5 + 25=... 22+4*9=...  16+4*4=... 7 * 8 +28=....

2.Израчунај:                                                                                             
20׃ 4+12׃ 6=
36׃ 4-27׃ 9=
 8· 7+2· 9=
3. Производу бројева 6 и 7 додај број 9.

4. Разлику бројева 84 и 66 умањи 6 пута. Израчунај.


5. Тијана има у 5 кутија по 7 салвета. Добила је још 4.  Колико укупно салвета има Тијана?

6. У 5 кавеза налази се по 3 бела и 4 црна голуба. Колико је укупно голубова у
кавезима? Израчунај на два начина.

7.  Милош има 12 година, његов брат 3 пута мање од њега,
а сестра за 4 мање од Милоша. Колико година имају
сви заједно?

8. Отац има 40 година, а син је 5 пута млађи од оца.
Колико година има син? Колико година је отац старији од сина?Нема коментара:

Постави коментар