петак, 4. децембар 2015.

Распоред часова одељења: 4/4  Радмила  Живановић  - од  децембра школске 2015./16.
ПРЕ ПОДНЕ     
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
3.
Природа и др.
Енглески ј.
Физичко в.
Ликовна  к.
Рука у тесту
4.
Музичко култ.
чос-по пореби
Природа и др.
Ликовна  к.
Физичко в
5.
Допунска настава
Слоб. Активности
Верска/грађанско
Енглески ј.

6.
Отворена врата 
12.30 -13.10

Додатна наставаЧас одељењског старешине је уписан у распоред али ће сама реализација бити по потреби, јер  их реализујемо у ходу, сваког дана.

4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
 ПОСЛЕ ПОДНЕ од 13.00
Слоб. Активности
Додатна настава
Допунска настава
чос-по пореби
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Физичко в
2.
Математика
Српски језик
Верска/грађанско
Српски језик
Физичко в
3.
Ликовна  к.
Енглески ј.
Математика
Природа и др.
Српски језик
4.
Ликовна  к.
Природа и др.
Физичко в
Енглески ј.
Математика
5.
Физичко в
Музичко култ.
Рука у тесту


6.
Отворена врата
18.30- 19.15
петак, 20. новембар 2015.

Акција Црвеног крста - Трка за срећније детињство

Младен Јанковић - освајач златне медаље


                                                        Акција Црвеног крста- литерарни радови 

                                                        Емилија Дробњак- прва награда

субота, 5. септембар 2015.


Распоред часова одељења: 4/4      Радмила  Живановић   -   школска 2015./16.
ПРЕ ПОДНЕ       
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
Српски језик
Математика
Физичко в
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Математика
3.
Музичко к.
Природа и др.
Математика
Природа и др.
Физичко в
4.
 Рука у тесту
Ликовна  к.
Енглески ј.
Верска/грађ.
Енглески ј.
5.
 чос
Ликовна  к.
Допунска н.
Додатна н.

6.

Слоб. акт.
Отворена вр. 10.30до11.154/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
ПОСЛЕ ПОДНЕ
12.20hФизичко
Допунска н.
Додатна н.
Слоб. акт.
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
3.
Физичко в
Природа и др.
Верска/грађ
Природа и др.
Ликовна  к.
4.
Рука у тесту
чос
Музичко култ.
Енглески ј.
Ликовна  к.
5.
Енглески ј.

Физичко в.


6.
Отворена вр. 17.45до18.30