четвртак, 28. јун 2018.

Прибор

У циљу растерећења торбе,  свеске које ћемо користити у трећем разреду биће А5 (мале). Српски- линије, математика- квадратићи, природа и друштво- линије или квадратићи, музичко- може стара да се настави.
 Настава почиње 3.9.2018. после подне.

четвртак, 21. јун 2018.

Формирање радних навикаФормирање радних навика

Навике се формирају тако што се одређена радња понавља све док се не усвоји толико да постане навика.
 Када дете – ученик  обавља нешто и онда када то од њега нико не захтева или га не опомиње ( намештање кревета, прање зуба, израда домаћег задатка, учење,..) може се рећи да има изграђене радне навике.
Навике на ред и рад формирају се у најранијем детињству, дакле, у породици. Почиње тако што се детету објасни и покаже како се нешто ради, затим се та радња вежба, усавршава кроз похвале када је добро урађено и заједничко кориговање грешака уколико до њих дође. Од малена дете се учи да рад није нешто што је тешка обавеза, да се у раду може наћи задовољство, да добро, успешно,  обављен задатак доноси  позитивне осећаје и лично задовољство. 
Из породице, дете долази у школу, постаје ученик и навике које је у међувремену стекло, преносе се на учење. Навика учења стиче се на истоветан начин као и друге навике које је дете раније, у породици, стекло.


среда, 20. јун 2018.

Домаћа лектира-


Домаћа лектира

Бајке браће Грим

Песме Душана Радовића

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

Избор из драмских текстова 


четвртак, 14. јун 2018.

                                                      Е 
                                                Р            Ћ
                                          С                      А
                                                                          Н


                                                                              Р
                                                                                      А 
                                                                                            С                   
                                                                                                      П                       С     Т
                                                                                                                 У УУ

среда, 13. јун 2018.

ЧЕТВРТАК

ПОСЛЕДЊИ  ДАН ШКОЛЕ провешћемо у учионици и школском дворишту.
Школа ће трајати  од 10 до 11.30сати .