петак, 4. децембар 2015.

Распоред часова одељења: 4/4  Радмила  Живановић  - од  децембра школске 2015./16.
ПРЕ ПОДНЕ     
4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
3.
Природа и др.
Енглески ј.
Физичко в.
Ликовна  к.
Рука у тесту
4.
Музичко култ.
чос-по пореби
Природа и др.
Ликовна  к.
Физичко в
5.
Допунска настава
Слоб. Активности
Верска/грађанско
Енглески ј.

6.
Отворена врата 
12.30 -13.10

Додатна наставаЧас одељењског старешине је уписан у распоред али ће сама реализација бити по потреби, јер  их реализујемо у ходу, сваког дана.

4/4
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
 ПОСЛЕ ПОДНЕ од 13.00
Слоб. Активности
Додатна настава
Допунска настава
чос-по пореби
1.
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Физичко в
2.
Математика
Српски језик
Верска/грађанско
Српски језик
Физичко в
3.
Ликовна  к.
Енглески ј.
Математика
Природа и др.
Српски језик
4.
Ликовна  к.
Природа и др.
Физичко в
Енглески ј.
Математика
5.
Физичко в
Музичко култ.
Рука у тесту


6.
Отворена врата
18.30- 19.15