српски језик - вежбање

ТРЕЋИ РАЗРЕД


 1.  Препиши дате реченице у остала два модела управног говора:
 Мира рече: ''Данас идем у биоскоп.''
 ''Колико је сати?''упита Воја.
''Уживам'', рече Бранка,''у овом дивном дану.''
 1. Напиши Маркове речи у сва три модела управног говора:
Данас ћу да играм кошарку.
 1. Стави одговарајуће знаке у текст:
 Мира упита Зорана Колико је сати Заран одговори Немој да журиш тек је један. Морам рече Мира да бих на време стигла у школу.

1. Напиши правилно следеће реченице

Јуче сам пре подне играо фудбал рече Зоран, а после подне сам био у школи.
Мама каже ти си моје злато.
Ову песму ћете научити напамет рече учитељица.
      Препиши правилно следеће реченице:
 1. јелена је отпутовала коб своје баке која живи у новом саду.
 2. мишин друг џек је допутовао из велике британије.
 3. када дође лето ићи ћу на скадарско језеро.
 4. ученици припремју приредбу за нову годину.
 5. у школи прослављамо светог саву, чколску славу.
 6. мој друг влада чита књигу доживљаји тома сојера.
 7. мама ми је рекла да купим базар, а за тату политику.
Следеће реченице напиши и преостала два модела управног говора:
Мима упита:''Да ли ћеш ове године ићи на скијање?''
''Ићи ћу са мамом и татом'', одговори Каћа.


Препиши тако што ћеш све написати баш како треба!

софија ђорђевић живи у крагујевцу, у улици браће грим. једном је на часу, у основној школи јован цвијић рекла учитељици да воли име своје улице, а још више воли бајке браће грим мачак у чизмама, чудесни свирач и пчелиња матица.
често шета пса бобија поред реке лепенице. док шета,  размишља о својој баки која живи у сремским карловцима. 


б) У том тренутку, преплашени мачак  неочекивано улеће у татину собу и скаче изненађеном брату у наручје!


Реченица је по значењу____________ Реченица је по облику______________
Реченица је по саставу_____________ Реченица је у ____________ времену.

Одреди врсте речи у реченици:             Одреди службу речи у реченици:
именице_______________________      субјекат__________________________
глаголи________________________      предикат_________________________
придеви_______________________      место____________________________
                                                                   време____________________________
                                                                   начин____________________________СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ
У следећим реченицама изостављен је субјекат. Допиши га оловком
        ГНЕЗДО

Мала _______________ је села поред прозора.

_______________ је чешљала своју косу.

 Крај прозора је долетела ___________.

_____________________ ишчупа једну

влас и даде је птици.
_____________________ узе влас у

кљун и угради је у своје гнездо.

_____________________ је била врло задовољна. Задовољна и

 срећна била је и _______________.
Г. УГОЛИНИ


У следећем тексту надостају предикaти. Препиши текст али упиши и предикат.
ЈЕСЕН
Јесења киша _________________ скоро сваког дана. Све чешће

 ___________хладан ветар.  Лишће _____________ на влажну

 земљу.  Многе птице већ _____________________ у топле

крајеве. Сељаци ______________ дрва за зиму. Људи

________________  топлија одела.

Ускоро _________________ и први снег.


ОДРЕДИ ВРСТЕ РЕЧИ

МОРСКА САСА


Морска саса обликом подсећа на врећу. На ивицама њених усана налазе се пипци. Када нека животиња додирне пипке у тело јој се убризга отров који је паралише.Тако паралисану животињу, морска саса убаци себи у уста. Оне гутају све што им наиђе. Ова животиња- цвет може дуго да живи без хране. Научници сматрају да због тога сасе дуго живе. Запажено је да су неке сасе живеле читав век.ИМЕНИЦЕ
ГЛАГОЛИ
ПРИДЕВИ
ЗАМЕНИЦЕ1. Именице су речи које означавају имена __________, _______________ и_____________.

2. Именице се дела на _______________  и ________________.

3. Великим почетним словом пишу се ___________ именице.

4. Следеће именице разврстај у одговарајуће колоне:
птица, столови, иње, скакавац, лето, кајсија, свитање, море, муња, лане, папуче, водитељ, нож, столице.

Бића
Предмети
Појаве


5. Из текста издвој и препиши заједничке и властите именице:
Напољу је већ данима грејало сунце. Маја је седела у својој соби. У руци је држала оловку, а на коленима отворену свеску. Мисли су јој лутале. Лутале су ка лепом, плавом Дунаву. Из размишљања је трже шкрипа врата. Поглед јој се заустави на Нади, Сањиној мами, која се управо вратила из Ниша.

Заједничке именице
Властите именице


6. Именице могу имати ________, ___________ или ________ род.

7. Попуни табелу.

ОвцаЖдребе
ВоГуска


8. Следеће именице упиши на одговарајуће место у табели:
дете, књиге, цвет, девојчица, музичари, пилад.
ЈЕДНИНА
Мушки род
Женски род
Средњи род


МНОЖИНА
Мушки род
Женски род
Средњи род
1.Стави одговарајућу интерпункцију на крају реченице и одреди какве су реченице по значењу.
О, како је диван дан__  _______________________
Хоћемо ли посетити друга___ ______________
Добио сам поклон ___   ____________
Да ли си написала домаћи задатак___ __________
Јој, што ме боли глава ___  _______________
Добили смо јуче госте___   _____________
2. У запису о мами подвуци заједничке именице:
Драга мама је права правцата, има очи, нос уста, обрву учитељски строгу,и лепу косу густу,и руке и на свакој по седам осам прста свих боја и врста – само нема ногу.Можда је загазила воду, можда клечи, а иначе је дивна, немам речи...
3. Напиши следеће реченице у једнини: Моји другови путују на планину.Са њима иде неколико учитеља.Прозори на вагонима су отворени.
4. Одреди род речи водећи рачуна о именицама уз које стоје:црно јагње________________________
несташна унучад_______________________
укусан доручак__________________________
велика бурад____________________________
5Допуњене реченице препиши у свеску.
Чика______________снег. (радња)
Бака_______________. (стање)
Трава_________________у шуми. (збивање)
6. Из датих реченица издвој именице, глаголе и придеве: Млада девојка пева веселу песму.
Нежне кошуте пасу на зеленој ливади.
7. Напиши правилно следеће реченице:
Мими је невена поклонила букет невена.Данас немогу посетити стефана.Посети ћемо власинско језеро.Дали су ти дали поклон.
8. Напиши дате реченице у супротном облику.
Милица иде у школу.Зашто сија сунце?Сутра могу да идем у библиотеку.Прочитала сам књигу.
Подвуци субјекат једном цртом а предикат са две црте. Напиши питања за субјекат и предикат за сваку реченицу.
Она лепо пева.
Аца воли Мају.
Сања и Драгана се љуљају и певају.
На грани, у гнезду , птичице нестрпљиво  ишчекују мајку .
Великом Моравом је брзо пловио чамац.
1.Пребаци у неуправни говор:
„Немој да журиш приликом рада задатака. Лако можеш да погрешиш“,рекла је учитељица.
2.Пребаци у управни говор(изабери сам варијанту)
Маша је рекла да никако не жели да изостаје у учењу зато што ће јој после бити теже.
3. Реченице из првог и другог задатка напиши у потврдном облику   
     ( размисли да не погрешиш-решење би требало да буде логично)


ЗАХТЕВИ ЗА ЛИТЕРАРНИ ЗАДАТАК:
-                      сви делови задатка су одговор на тему,
-                      кратке, јасне и садржајне реченице;
-                      реченице су повезане;
-                      правилан избор речи
истакнуто је битно и интересантноСУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ
У следећим реченицама изостављен је субјекат. Допиши га
                                                       ГНЕЗДО

Мала _______________ је села поред прозора._______________ је чешљала своју косу.   Крај прозора је долетела ___________._____________________ ишчупа једну

влас и даде је птици. _____________________ узе влас укљун и угради је у своје гнездо._____________________ је била врло задовољна. Задовољна и
  срећна била је и _______________.
                                                                
Г. УГОЛИНИЈЕСЕН

Јесења киша _________________ скоро сваког дана. Све чешће___________хладан ветар.  Лишће _____________ 

на влажнуземљу.  Многе птице већ _____________________ у топлекрајеве. Сељаци ______________ дрва за зиму.

Људи ________________  топлија одела.  Ускоро _________________ и први снег.
ТРЕЋИ РАЗРЕД - подсетимо се градива из другог разреда

PRAVOPIS – KAKO PIŠEMO BUDUĆE VREME?

Postoje glagoli koji se u svom osnovnom obliku završavaju na  TI i oni koji se završavaju na  ĆI.

1. PRAVILO:  Glagoli koji se u svom osnovnom obliku završavaju na  TI.
Ako kažemo:  radim – osnovni oblik glagola je raditi
                      skakao je – osnovni oblik glagola je skakati
                      pevam – osnovni oblik glagola je ____________
                      video sam – osnovni oblik glagola je __________________
                      misli – osnovni oblik glagola je _______________________

Kod ovih glagola koji se završavaju sa TI u svom osnovnom obliku, BUDUĆE VREME pišemo tako što ćemo ĆU, ĆEŠ, ĆE, ĆEMO, ĆETE, ĆE vezivati na kraju:
                  
                   PEVAĆU                 PEVAĆEŠ             PEVAĆE
                   PEVAĆEMO           PEVAĆETE          PEVAĆE

Napiši buduće vreme: 
(svirati)   svirao sam  ______________              (slušati)   slušao je  _____________
(raditi)    radim ___________________             (misliti)    mislio sam ____________


2. PRAVILO: Glagoli koji se u svom osnovnom obliku završavaju na  ĆI.

Ako kažemo: pečem – osnovni oblik glagola je peći
                     sekao sam – osnovni oblik glagola je seći   
                  došao je – osnovni oblik glagola je ______________
                     rekao sam – osnovni oblik glagola je _____________
                     legao je – osnovni oblik glagola je _______________

Kod ovih glagola koji se završavaju sa ĆI u svom osnovnom obliku, BUDUĆE VREME pišemo tako što ćemo ĆU, ĆEŠ, ĆE, ĆEMO, ĆETE, ĆE odvajati  na kraju:

                   SEĆI   ĆU                        SEĆI   ĆEŠ                     SEĆI   ĆE
                   SEĆI   ĆEMO                  SEĆI   ĆETE                   SEĆI   ĆE

Napiši buduće vreme:

(peći)  pečem ______________                                         (doći) došao je _____________
(reći)   rekao sam _______________                                  (leći)  legao sam ______________


VEŽBANJE:
Napiši rečenice u budućem vremenu:  (Prvo odredi osnovni oblik glagola)
Putovao sam autobusom.     __________________________________________________
Našao je pernicu.                 __________________________________________________
Videli smo zalazak sunca.      __________________________________________________
Ručao sam pasulj.                __________________________________________________
Sekli su sočnu jabuku.          __________________________________________________Sledeće rečenice napiši na sva ti načina upravnog govora u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu.
I     Rekla sam majci da želim da pomognem svojom drugovima iz poplavljenih područja.
II   Majka mi je odgovorila da je i ona o tome razmišljala.

III Kazala sam majci da moramo da se informišemo gde ćemo predati naš humanitarni paket.
         

        ГЛАВНИ  ДЕЛОВИ  РЕЧЕНИЦЕ ,  РОД  И  БРОЈ  РЕЧИ
1.Допуни реченицу:
Главни делови реченице су _____________________ и ______________________. ( 4 )
_______________________ означава КО врши радњу.      
                                               
_______________________ означава ШТА РАДИ субјекат .

2. Подвуци субјекте (једном цртом),а предикате (двема цртама) у следећим реченицама.

Мама чита своју омиљену књигу.                   Напољу пада киша.                              ( 19  )
Бака и дека заједно гледају слике.                Са планине дува ветар.
Птице певају.                                                   Поток гласно жубори.
Сара и Љиља шетају парком и причају.       Пас лаје.

3. Замени подвучене субјекте и предикате СЛИЧНИМ тако да се значење реченице не промени:                                                                                                                             ( 4 )
Снег је вејао до јутра.  ______________________________________________________   
    
 Лекар је пажљиво прегледао Ивана.  _________________________________________
4.Дате реченице скрати и препиши тако да свака има само субјекат и предикат.      ( 6 )
У градском парку мирише црвена ружа.
________________________________________________________________________

Шарени лептир лети око руже.
________________________________________________________________________

На врх руже спусти се вредна пчела.
________________________________________________________________________

5. Допуни реченице:                                                                                                         ( 5 )
Речи које именују бића предмете и појаве могу бити ___________________________.
____________________________ и __________________________ рода.

 Речи које означавају један предмет, биће или појаву су у - ____________________

или два или више предмета, бића или појава су у - ______________________________.
---------------------------------------------------------

Личне заменице
Личне заменице су речи које замењују именице у говору и писању.
Ја је лична заменица, првог лица једнине
Ти је лична заменица, другог лица једнине
Он, она, она,  – личне заменице трећег лица једнине
Ми – лична заменица првог лица множине
Ви – лична заменица другог лица множине
Они, оне, она – личне заменице трећег лица множине
Ја замењује лице које говори
Ти замењује лице коме се обраћа говорник
Он, она, оно замењују лице о коме се говори
Ми замењује лица која говоре
Ви замењује лица којима се говори

Они, оне, она замењују лица о којима се говори

Напиши реченице тако да употребиш све личне заменице у њима.
________________

Облик ви певате користи се и при обраћању с поштовањем, личи на друго лице множине
односи се на друго лице једни-не – на особу којој указујемо част. 
Тада се Ви, Вас, Вам, Вама пише великим почетним словом.

(Ја) певам
                                                   (Ми) певамо
2. лице
(Ти) певаш
                                                  (Ви) певате
3. лице
(Он, она, оно) пева

                                                  (Они, оне, она) певају

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Великим почетним словом пишу се:
– почетак реченице,
– имена и презимена људи, надимци;
– имена животиња,
– имена држава, покрајина, градова, села
– имена народа и становника покрајина, градова, села,
– остали географски појмови (планине, брда; океани, мора, реке, језера),
– називи: књига, часописа, филмова, телевизијских и радио‑‑емисија,
– називи улица, тргова,
– називи установа, предузећа.Допуни примере:
– Никола Јовановић Ник, 

–  Шарко, __________________________________________________

– Србија, Војводина, Вршац, Меленци, _
– Срби, Војвођани, Вршчани, Меленчани, 

– Ртањ, Фрушка гора, Атлантик, Јадранско море, Дунав, Палићко језеро
– ,,Бела грива“, ,,Невен“, ,,Варљиво сунце“, ,,Прозор“, 


–  Трг краља Петра, Улица Лазе Костића, 

– ОШ ОШ ,,Ђура Јакшић“, Југословенско драмско позориште,


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕКТИРА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


1. Rene Gijo "Bela griva" (septembar)

2. Luis Kerol " Alisa u zemlji čuda" (februar)

3. Milovan Danojlić PESME (mart)

4. Grozdana Olujić "Oldanini vrtovi" (maj)Правилно препиши дати текст:

софија ђорђевић живи у крагујевцу, у улици браће грим. једном је на часу, у основној школи јован цвијић рекла учитељици да воли име своје улице, а још више воли бајке браће грим мачак у чизмама, чудесни свирач и пчелиња матица.
често шета пса бобија поред реке лепенице. док шета,  размишља о својој баки која живи у сремским карловцима.
бака нада је позвала јуче телефоном и рекла дођи овог викенда, спремићу твоје омиљене колаче. мама, хоћемоли ићи у суботу код баке упитала је софија.
софија се радо присећа дугих шетњи са баком, јер су у једном дану успевале да обиђу трг победе, мокрањчеву улицу, улицу доктора тодоровића и трг краља александра. краћа.  


Правилно препиши дати текст:
милица пантић је ученица основне школе десанка максимовић из ужица, која се налази у улици краља петра. милица често одлази на златибор са другарима из кнез михајлове улице.
након напорне недеље договорили су се да оду на планину. милица је рекла дејане хоћели нас твој тата возити.
наравно одговори дејан,  али тек када се врати из новог сада.
на златибору су их чекали другари из чајетине. планирали су да крену у обилазак села сирогојно. волели би да обиђу и планину тару.
мислим да смо са провели фантастично  узвикнула је милица.

СЛУЖБА И ВРСТА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

1.       Датим реченицама одреди службу(субјекат, предикат, прилошке одредбе за место време и начин, атрибут) и врсту речи (именице-врста, род, број; глаголи-време, врста;  придеви – врста; бројеви).

Пример:
Вредни пекар меси укусан хлеб.
Врста речи                                                                        Служба речи
вредни ____________                                  вредни __________
пекар ______________________                        пекар ___________
меси ______________                                  меси ____________
укусан ____________                                 укусан ___________
хлеб _______________________

Три дечака се такмиче.
У облаке је одлетело десет балона.
Изненадни ветар је на нашој плажи срушио пет сунцобрана.
Шест златних каменчића блиста на круни.

2.       Подвуци атрибуте у реченици:
Зидни сат је откуцавао десет сати.
а) Које речи су најчешће у функцији атрибута?

3.       Прошири реченице глаголским додацима за место, време и начин.

Учитељица долази. ___________________________________________
Будилник звони. _____________________________________________
1.Допуни:Речи написане тачно онако како их је неко
изговорио називамо… Пре управног говора стављају се…На почетку и на крају управног говора стављају се…
2.Дату реченицу из управног говора пребаци у
 неуправни говор:Мама му рече: ,,Пођи у школу''.                                 
3.Дату реченицу претвори из неуправног говора у
 управни говор:Сања је рекла да ће написати баки писмо.                          
4. Одговарајућим знацима издвој управни говор:
Учитељица упита Милана   Шта је то прва помоћ
Прва помоћ је када доручкујем  а мама ради
домаћи задатак    Милан одговори     
5. Препиши реченицу у остала два модела управног
говора:Саша је питао: ,,Могу ли у биоскоп са друговима?''                   PREDLOG VOĐENJA DNEVNIKA ČITANJA
             Knjigu ĉitaj sedeći za stolom.
                Čitaj u tišini!
             Osim knjige, potrebna ti je i sveska (dnevnik ĉitanja) i olovka.
Čitanje lektire ne ostavljaj za poslednji trenutak (napravili smo mesečni plan čitanja lektire)!
Za ĉitanje lektire i vođenje dnevnika odvoji SVAKODNEVNO dovoljno vremena (15 – 30 minuta). 
Svaki dan ĉitaj i beleži pomalo, razgovaraj sa svojim drugarima/cama o onome što si proĉitao/la
Beleške tokom čitanja
Kada počneš da čitaš, napiši naslov poglavlja i vreme (dan) čitanja
 U dnevnik čitanja (svesku) napiši naziv dela (lektire) i puno ime i prezime pisca.
 Uočavaj likove: glavne, sporedne; osobine likova; mesto radnje; vreme radnje; redosled događaja.
 OBAVEZNO tokom čitanja zabeležiš: šta ti se sviđa, šta ne, zašto ti je nešto zanimljivo, šta misliš o postupcima likova, šta osećaš, da li te to podseća na neku situaciju u kojoj si bio/la… Ako je pesma izdvajaj stihove ili strofe koje su na tebe ostavile utisak.
OBAVEZNO napravi svoj rečnik nepoznatih reči sa objašnjenjima.
NAUČI NAPAMET bar jednu pesmu iz knjige koju čitaš ili lep opis predela ili lika iz priče.
Verujte mi postoji rešenje problema zvanog LEKTIRA. Ova neugodna školska obaveza može postati jako zanimljiva i zabavna.
софија ђорђевић живи у крагујевцу, у улици браће грим. једном је на часу, у основној школи јован цвијић рекла учитељици да воли име своје улице, а још више воли бајке браће грим мачак у чизмама, чудесни свирач и пчелиња матица.
често шета пса бобија поред реке лепенице. док шета,  размишља о својој баки која живи у сремским карловцима.
бака нада је позвала јуче телефоном и рекла дођи овог викенда, спремићу твоје омиљене колаче. мама, хоћемоли ићи у суботу код баке упитала је софија.
софија се радо присећа дугих шетњи са баком, јер су у једном дану успевале да обиђу трг победе, мокрањчеву улицу, улицу доктора тодоровића и трг краља александра. краћа.  

Ближи се , ближи календарски крај године


Подвуци субјекат једном цртом а предикат са две црте. Напиши питања за субјекат и предикат за сваку реченицу.
Она лепо пева.
Аца воли Мају.
Сања и Драгана се љуљају и певају.
На грани, у гнезду , птичице нестрпљиво  ишчекују мајку .
Великом Моравом је брзо пловио чамац.       Мој завичај је Београд.  Живим у Раковици и идем у Основну школу „Никола Тесла“. Радо се дружим са вршњацима.
       У недељу смо заједно: Филип Ђурић из Краљева, Марина Филић из Јагодине и моја породица прошли крај Топчидерке, фабрике Рекорд и 21 мај, манастира и отишли пут Авале.
       Играли смо се и уживали крај споменика Незнаног  јунака.
       Знаш ли још неко излетиште у Београду?
       Да ли сретнеш неког познатог кад шеташ са родитељима?

(на питања одговори пуном реченицом)


           
-разумевање прочитаног
•Pre više od 500 godina Kristifor Kolumbo zaplovio je na brodu Santa Marija preko Atlantskog okeana i stigao do nepoznate zemlje. Bio je uveren da je došao do Indije, a u stvari – to je bila Amerika.
•Godine 1805. engleska mornarica sukobila se s francuskim i španskim brodovima na Atlantskom okeanu. Tada je na brodu Viktorija poginuo
engleski komandant Nelson, ali su Englezi zarobili više od 20 neprijateljskih brodova.
•Brod Titanik je 10. aprila 1912. godine zaplovio iz Engleske prema Americi. Nažalost, bila je to njegova prva, ali i poslednja plovidba. Dok je plovio Atlantskim okeanom, brod je udario u ogromnu santu leda i potonuo je zajedno sa svojih 1.517 putnika.
• Kako se zvao Kolumbov brod?
• U šta je udario Titanik na svojoj prvoj plovidbi?
• Napiši ime komandanta  na brodu Viktorija!
коришћени текст из Језичких степеница за трећи  разред (креативни центар)-разумевање прочитаног

U centru Moskve nalaze se prelepe crkve, palate izvonici. Ispred zidina Kremlja je Crveni trg, a na suprotnoj strani je jedna od najlepših ruskih crkava-crkva Vasilija Blaženog s veličanstvenim kupolama.
• Pariz je grad svetlosti. Njegovi bulevari, spomenici i muzeji zaustavljaju dah mnogobrojnim turistima. U tom gradu nalazi se najpoznatiji francuski muzej – Luvr.
• Rim nazivaju večnim gradom jer se u njemu još uvek mogu videti neke građevine iz daleke prošlosti. Koloseum je jedna od najpoznatijih. To je velika arena u kojoj su se nekada davno borili gladijatori.
• U Atini se nalazi Partenon, građevina napravljenaod belog mermera, okružena stubovima. Bio je to nekada hram boginje Atene. I u drugim grčkim gradovima nalaze se slične građevine – hramovi koji su bili posvećeni nekom od mnogobrojnih božanstava
1Gde se nalazi Luvr?
2. U kojem gradu se nalazi Crveni trg? 
3. Reči iz teksta napisane velikim slovom a nisu na početku rečenice?Zašto?
4.Šta je opisano u prethodnim tekstovima?  
коришћени текст из Језичких степеница за трећи  разред (креативни центар)
Лектира - Браћа Грим  -   https://www.youtube.com/watch?v=nL2jrzVVAHw

Pišemo bajku
-kraći uvod (o kome se govori)
-početak zapleta (likovi nailaze na problem prepreku)
-junak bajke polazi da reši problem
- na putu čini dobra dela
-junak nailazi na prepreke u rešavanju problema (obično tri)
-pokazuje mudrost hrabrost I strpljenje
-pomazu mu oni kojima je činio dobro
-junak bajke pobeđuje zlo
-on je nagrađen za svoja dobra delaДомаћа лектира  – Бајке браће Грим
Шта су бајке? По чему се бајке разликују од других прича? Којим речима почињу најчешће? А којим речима се завршавају?Постоји ли борба у бајкама?Кажи нешто о фантастичним детаљима?
Које сте бајке читали?
Напиши:
_ наслове бар 5 бајки.
– кратак садржај бајке
– главни ликови и њихове особине
– најлепши део бајке
Препиши цитат ( тачно написане реченице -под знацима навода) из књиге који говори о најлепшем делу из бајке а затим напиши зашто ти се свиђа баш тај део.
корисно је знати
Проблем слова Ј проблем је већине. Ево неких најчешћих недоумица.
Као правило број један, између И и О не иде Ј. Дакле, рећи ћете: авион, фиока. 

Овде постоје изузеци у случајевима: вила Равијојла, Мијо, Цвијо, као и у неким речима из француског језика. Ако је реч, на пример, СУДИЈА – наравно да ће бити СУДИЈОМ. Каиш је каиш. Име МАРИО се разликује од имена МАРИЈО. 
Пример:
 Марио: Ишао сам с Мариом у кафану.
 Маријо: Ишао сам с Маријом у кафану.
 Ја биХ; Ти би; Он би; Ми бисмо (никако: ми би, још горе: би смо);
Ви бисте; Они би.

Заувек је заувек.

Уколико имате неко питање, оно ће гласити:
 Да ли ти одговара тада? / Да л’ ти одговара тада? /  Је л’ био он присутан?
  (Обратите пажњу да упитну речцу ЈЕ Л' разликујете од узрочног везник ЈЕР.)
 Нисам дошао јер ( = зато што) нисам могао.
Једино ДАЛИ које се пише састављено је име Салвадора Далија

Уколико се обраћате некоме, иза имена увек иде зарез.
- Милице (пријатељу, Перо, Жико, Мико), како си?
Уколико се обраћате некоме, а његово име ставите у средину реченице, име одвојте зарезом:
 Драго ми је да си, Милице, стигла.

 Приликом писања датума свог рођења, можете га написати на два начина:
1. 10. 2014.
1. X 2014.

1. октобар 2014.Проблем слова Ј проблем је већине. Ево неких најчешћих недоумица.
Као правило број један, између И и О не иде Ј. Дакле, рећи ћете: авион, фиока. Овде постоје изузеци у случајевима: вила Равијојла, Мијо, Цвијо, као и у неким речима из француског језика. Ако је реч, на пример, СУДИЈА – наравно да ће бити СУДИЈОМ. Каиш је каиш. Име МАРИО се разликује од имена МАРИЈО. Пример:
 Марио: Ишао сам с Мариом у кафану.
 Маријо: Ишао сам с Маријом у кафану.
 Ја биХ; Ти би; Он би; Ми бисмо (никако: ми би, још горе: би смо);
Ви бисте; Они би.
 Заувек је заувек.


       НАУЧИЛИ СМО  (ПРЕУЗЕТ0-ЗЕЛЕНА УЧИОНИЦА)

ПОТВРДНЕ И ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ


ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ
ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Наш тим је играо добро.
Наш тим није играо добро.
Сутра идемо на излет.
Сутра не идемо на излет.
Судија је добро водио утакмицу.
Судија није добро водио утакмицу.
Те вечери сам закаснио.
Те вечери нисам закаснио.
Јело је било укусно.
Јело није било укусно.
Из школе су истрчала деца и отворила кишобране.
Из школе нису истрчала деца и нису отворила кишобране.
Устао сам на време.
Нисам устао на време.
Сутра ћу ићи у библиотеку.
Сутра нећу ићи у библиотеку.
Маја чита књигу.
Маја не чита књигу.
Јуче је падала киша.
Јуче није падала киша.
Филм је био занимљив.
Филм није био занимљив.
Ово је правилно написано.
Ово није правилно написано.
Пас верно чува кућу.
Пас не чува верно кућу.
То је стварна прича.
То није стварна прича.
Идемо заједно на тренинг.
Не идемо заједно на тренинг.
Заслужено смо победили.
Нисмо заслужено победили.
Резултат је тачан.
Резултат није тачан.
Ја волим да пишем домаће задатке.
Ја не волим да пишем домаће задатке.
Има пуно шетача у парку.
Нема пуно шетача у парку.
Победили смо!
Нисмо победили!
Улице су биле мокре.
Улице нису биле мокре.
Пиће је било топло.
Пиће није било топло.
Ја ћу ићи на први час.
Ја нећу ићи на први час.
Марко је спортиста.
Марко није спортиста.
Путујем сутра на море.
Не путујем сутра на море.
Мачка јури миша.
Мачка не јури миша.
Хоћу да идем на планину.
Нећу да идем на планину.
Петар и Јован тренирају рукомет.
Петар и Јован не тренирају рукомет.
Стижем да се спремим.
Не стижем да се спремим.
  Пажљиво прочитај следећи текст a затим одговори на питања:
У морским дубинама је мрачно и хладно. Тамо не може да живи много животиња јер нема довољно хране. Већином су рибе у морским дубинама мале јер немају прилике да једу често. Неке имају оштре зубе, огромна уста и користе блештаво светло са крљушти да привуку плен.
1) Шта користе рибе у дубинама да привуку плен?
2) Подвуци у тексту реченицу која је одговор на следећe питање:Зашто су рибе у великим морским дубинама мале?


 КАКО ИЗРАЖАЈНО РЕЦИТОВАТИ           
                               
* Важно је да разумеш текст песме, да сазнаш шта значе непознате речи и како се оне изговарају.
* Потруди се да сваки глас у речи и сваку реч у стиху  изговориш правилно.
* Изговарај их гласно.
* Вежбај да боју гласа ускладиш са осећањима која је песма изазвала у теби. На пример: песму веселе садржине рецитоваћеш радосно. 
* Брзину рецитовања усклади са садржајем песме. У томе ће ти помоћи и интерпункцијски знаци (тачка, запета, три запете, упитник , узвичник). Они су паузе код којих ћеш се заустављати.
* Када стигнеш до упитника, глас ће ти  добијати упитни призвук, а узвични када стигнеш до узвичника.
* Нагласи  речи које су посебно важне за разумевање песме.
* Битно је да се у твом рецитовању осети да си  доживео и разумео песму.
Тако ћеш деловати убедљиво.
* Стој право, а руке нека ти буду поред тела. Избегавај гестикулацију.
* Понекад слушај глумце како рецитују песме.
Стилске фигуре

СТИЛСКЕ  ФИГУРЕ
Сматра се да постоји око 250 стилских фигура. У школској пракси се најчешће помиње око 30 најфреквентнијих.
АНАФОРА је понављање једне или више речи на почетку стихова или строфа.
ЕПИФОРА је понављање једне или групе речи на крају стихова или строфа.
СИМПЛОХА је спој анафоре и епифоре.
ПЕРСОНИФИКАЦИЈА је давање људских особина неживим стварима, биљкама, животињама и различитим појавама.
МЕТАФОРА је преношење значења речи.Настаје када се једној ствари надене име које припада другој ствари, при чему се пренос врши по аналогији.
АЛЕГОРИЈА је проширена метафора. Алегорија се развија у неколико реченица или у целом тексту, нпр. басни.

ЕПИТЕТ је реч или група речи која истиче важну особину главног појма који ближе одређује.
ИНВЕРЗИЈА је одступање од уобичајеног реда речи у реченици  или стиху.
ПОРЕЂЕЊЕ је фигура којом се особина неког појма објашњава, стилски истиче, афективно појачава довођењем у везу са другим појмом.
ХИПЕРБОЛА је преувеличавање особина предмета и појава.
ЛИТОТА је ублажавање особина предмета и појава.
ГРАДАЦИЈА је низање слика, представа, појава, радњи, мисли, осећања по значају, јачини – при чему интензитет постепено или расте или опада.
ИРОНИЈА је фигура којом се речима даје супротно значење од њиховог правог, дословног значења.
ПАРАДОКС је повезивање појмова који су у нескладу, али нису чисте супротности, стога мисао на први поглед изгледа противречна али је дубоко тачна и истинита.
ОКСИМОРОН је синтаксичко повезивање два или више појмова супротног значења.
                                                 Љубица  Николић

preuzeto>au sto je skola zgodnaБАЈКЕ   -    ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН
Прочитати: -Ружно паче, Царево ново одело,Принцеза/кнегиња на зрну грашка,Палчица,
Цвеће мале Иде,,Свињар,Оле Лукоје
Написати:- О писцу
 Изабрати две бајке написати за сваку:1.Укратко о чему се говори,3-4 реченица (Не препричавати детаљно!)
2.Препиши реченицу којом почиње бајка
3.Наведи сва места радње и то оним редом којим се  у бајци помињу
4.Време радње (пронађи у бајци и препиши по једну реченицу из које се види да се описана радња догађа  у лето, у јесен, зими и у пролеће.
5.Ликови (главни и споредни и њихове особине које треба образложити, не само набрајати)
6.Преписати изразе и реченице које нам могу  помоћи у писању састава (на пример леп опис природе, лика...)Како се завршава бајка?
7.Порука бајке, може и кроз народну пословицу
8.Када би ту бајку претворио/ла у филм или позоришну представу ко би из твог разреда глумио који лик?


Прочитај поново текст „Лаурина тајна“ и одговори  на питања(одговарај реченицом):
1.Шта је радила Лаура на  самом почетку приче?
2.Коме се све Лаура хвалила насталом ситуацијом у својој кући?
3Шта је свако од њих радио када га је срела Лаура?
4.Ко је погодио тајну коју је имала девојчица? Која је тајна?
5.Наведи речи којима је Лаура покушала да наведе ликове из ове приче да погоде њену тајну!
6.Препиши две упитне реченице из текста!


Бајка о рибару и рибици  ~ Александар Пушкин
1. Како је изгледала колиба у којој су живели баба
 и деда? Опиши је.
2. Куда је деда одлазио сваког јутра?
3. Шта је деда необично доживео на рибарењу?
4. Како се баба понашала према деди кад је испричао неочекивани доживља
5. Шта је баба тражила од рибице?
6. Коју бабину жељу рибица није желела да испуни?
7. Како разумеш стихове: Нескромне су  жеље биле
    па се нису испуниле?
8. Како се завршава ова бајка?
9. Како замишљаш бабу, а како деду?
10. Који део бајке ти се највише допада и зашто?


Писањe речцe ЛИ и НЕ!

Препиши дате реченице правилно и стави одговарајући знак интерпункције. 
Води рачуна о правилном писању речца ЛИ и НЕ!
Далисунамдасеиграмоналивади
Далиморамопазитиданамлоптанеупаднеуреку
Далисигледаофилмсинић
ШталирадитамотакодугоМилимимравпоруци
Данећешдограда
Неморашсеувекљутити
Немањанешићнеиграфудбал
Молимтенемојдакасниш
Далићесутрападатикиша
Далијајемојанајбољадругарица


ГЛАГОЛИ – вежбе

ЗАОКРУЖИ ТАЧНО:

1.    Глаголи су речи које означавају:

а) бића
б) предмете
в) радњу

2.    Од следеће три речи две су глаголи. Заокружи слова испред тих речи:

а) читати
б) прочитати
в) читанка

3.    Од ових речи само једна је глагол:

а) вожња
б) возити
в) возач

4.    У којој реченици је глагол у садашњем времену?

а) Мира иде на излет.
б) Мира је ишла на излет.
в) Мира ће ићи на излет.

5.    У реченици „Говорићемо о томе касније“ подвуци глагол и заокружи да ли означава:
            
                а) прошло време
                б) садашње време
                в) прошло време

6.    Глаголи ићи, ходати, пешачити, имају:

а) слично значење
б) увећано значење
в) супротно значење

7.    Глагол јести има слично значење као и глагол:

а) седети
б) жвакати
в) уморити се

8.    Допуни реченице одговарајућим облицима глагола вежбати:

Јуче _____________________ математику.
Данас ____________________ математику.
                Сутра ____________________ математику.Лектира


"Бајка о рибару и рибици" -  Александар Сергејевич Пушкин
(допуњавање реченица)

      Баба и деда су живели скромно. Њихова кућица налазила се на __________ мора. Деда је свакога дана ишао да ___________, а баба је___________.Једнога дана, деда је читав дан провео __________,али ништа_________.Био је _____________. Кад је последњи пут бацио мрежу, уловио је____________ која му је обећала __________. Међутим,деда јој ништа није затражио.Кад је дошао кући и испричао баби шта се догодило, ова га је изгрдила. Послала га је да од рибе тражи __________. Деда је послушао.Рибица је____________. Али, баба се тиме није задовољила. Пожелела је ________________. Риба  је______________Баба је из дана у дан смишљала све веће и нескромније жеље. Пожелела је _____________, а потом и да _____________. Деду је истерала из куће и послала га ___________.Бабина последња жеља била је ______________. Деда је рибици саопштио и ову жељу. Рибица ништа није рекла. Када се вратио, затекао је ________Тако је баба__________ јер је _________                                Прочитај поново текст „Лаурина тајна“ и одговори  на питања(одговарај реченицом):
1.Шта је радила Лаура на  самом почетку приче?
2.Коме се све Лаура хвалила насталом ситуацијом у својој кући?
3Шта је свако од њих радио када га је срела Лаура?
4.Ко је погодио тајну коју је имала девојчица? Која је тајна?
5.Наведи речи којима је Лаура покушала да наведе ликове из ове приче да погоде њену тајну!
6.Препиши две упитне реченице из текста!

ЛЕКТИРa


БАЈКЕ   -    ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН
Прочитати: -Ружно паче, Царево ново одело,Принцеза/кнегиња на зрну грашка,Палчица,
Цвеће мале Иде,,Свињар,Оле Лукоје
Написати:- О писцу
 Изабрати две бајке написати за сваку:1.Укратко о чему се говори,3-4 реченица (Не препричавати детаљно!)
2.Препиши реченицу којом почиње бајка
3.Наведи сва места радње и то оним редом којим се  у бајци помињу
4.Време радње (пронађи у бајци и препиши по једну реченицу из које се види да се описана радња догађа  у лето, у јесен, зими и у пролеће.
5.Ликови (главни и споредни и њихове особине које треба образложити, не само набрајати)
6.Преписати изразе и реченице које нам могу  помоћи у писању састава (на пример леп опис природе, лика...)Како се завршава бајка?
7.Порука бајке, може и кроз народну пословицу
8.Када би ту бајку претворио/ла у филм или позоришну представу ко би из твог разреда глумио који лик?1.       У песми подвуци именице црвеном, а глаголе плавом бојом.


ТАЧКА

Давно књигу неку             Не пије се, не једе ,         Од тог доба, кажу,
Читала је мачка                 Не бежи, не скаче –         Све на свету мачке
И често се питала:            А није играчака?               Кад читају књигу,
 – Шта је то тачка?                                                                             Застану код тачке.


СЛОВО, СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА

 1. Наша азбука има _______________ слова.

 1. Наброј самогласнике: __________________________________________

 1. Сви остали гласови (слова) називају се _______________________________________

 1. Прертај црвеном бојом самогласнике у овим речима и растави их на слогове:

рукометаш  _____________________         школа  _______________________
ноге __________________________            сличица _________________________

 1. Разврстај ове речи према броју слогова:

крушка, врт, мрак, љубичица, месара, кошарка, слагалица, рука, телефон

ЈЕДНОСЛОЖНЕ: _________________________________________________
ДВОСЛОЖНЕ: ___________________________________________________
ТРОСЛОЖНЕ: ___________________________________________________
ВИШЕСЛОЖНЕ: ___________________________________________________

 1. Правилно поређај измешане слогове.

ЧНО– О – БЛА          __________________________________________           
МА – МИ – РА – ЦА  __________________________________________           
ТРО– ВЕ – ВИ           __________________________________________           
 1. Правилно поређај речи у реченицама (пази на почетак и крај реченица).
слуша радо   веселе               Весна     песме  _______________________________________________
је     мама       купила              где      јабуке __________________________________________________
шарена               мој    балона   је   три   брат   купио ______________________________________________
 1. Реченице су неправилно поређане. Сложи их у причу. Причи дај наслов.
Почеле су падати крупне капи кише.
Кад је киша престала, деца су пошла кућама.
Деца су побегла испод стабла.
Деца су се играла на ливади.
Разиграна деца то нису приметила.
Наилазили су црни облаци.


1 коментар: