петак, 17. јануар 2014.

ВЕЖБА
1. Попуни таблицу: помножи бројеве које знаш
·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1


2


3


4


5


6


7


8


9


102. Одреди брoј који је:

За 6 већи од 7____________________________________________

6 пута већи од 7 _______________________________________

3. Израчунај:

(2 • 3) • 10  =________________          4 • 6 +  8  =______________

5 + 5 • 9 = _________________          26 - 3 • 7 = _______________

4. Тијана је имала 100 динара, купила је 9 сличица по 5 динара. Колико јој је новца остало?


_______________________________________________________
преузето са блога колега

Нема коментара:

Постави коментар