четвртак, 21. септембар 2017.

распоред


РАСПОРЕД  ЧАСОВА                          одељењe: II/4             школска 17/18.

ПОНЕДЕЉАК
пре подне
УТОРАК
пре подне
СРЕДА
пре подне
ЧЕТВРТАК
пре подне
ПЕТАК
пре подне
1.Физичко в
МAтематика
Српски језик
Математика
МAтематика
2.Математика
Енглески језик
Физичко в
Верска-грађан.
Српски језик
3.Српски језик
Српски језик
Математика
Свет око нас
Енглески језик
4.Ликовна култ
Свет око нас
Музичко култ.
Српски језик
Народна трад.
5.Ликовна култ
Допунска наст.
чос
Слободне акт.
Отворена врата

кпрПОНЕДЕЉАК             од 13.10
УТОРАКпосле подне
СРЕДАпосле подне
ЧЕТВРТАКпослеподне
ПЕТАКпосле подне
 0.чос
кпр
Народна трад. од 13.10
 Слободне акт. од 13.00
 Допунска наст.
1.Српски језик
MAтематика
Физичко в
MAтематика
Српски језик
2.Математика
Српски језик
Физичко в
Свет око нас
Математика
3.Ликовна култ
Свет око нас
Математика
Физичко в
Енглески јез
4Ликовна култ
Музичко култ..
Српски језик.
Српски језик

5.Физичко в
Енглески језик 
Верска-грађан.
 Отворена врата


СЕКЦИЈА-слободне активности

Слободне алтивности у оквиру 2-4 је МАТЕМАТИКА  или математичка секција. реализује се у послеподневној смени, пре часова , четвртком од 13.оо сати  
четвртком пре подне петог часа.

УЧЕНИЦИ   2-4 имају могућност да изаберу секцију које се реализују у нашој смени  у 2-4 ,          2-6 или 2-2 по следећем распореду:

2-2   ЛЕПО ПИСАЊЕ- среда претчас- после подне
             среда пети час- пре подне у доњој згради (Милена Павловић)


2-6  ЛИКОВНО -петак претчас- после подне
            четвртак пети час - пре подне у горњој згради ( Јелена Јевтић)


недеља, 10. септембар 2017.

РАСПОРЕД / још није дефинитивно готов

ПРЕ ПОДНЕ       Распоред часова одељења: II/4 школска 2017./18.
Час
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
1.
Физичко в
Математика
Српски језик
Математика
Математика
2.
Математика
Енглески језик
Физичко в
Верска-грађан.
Српски језик
3.
Српски језик
Српски језик
Математика
Свет око нас
Енглески језик
4.
Ликовна култ
Свет око нас
Музичко култ.
Српски језик
Народна трад.
5.
Ликовна култ
Допунска наст.
Отворена врата
Слободне акт.

6.

ПОСЛЕ ПОДНE
Час
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.
Народна трад.
 Слободне акт.
 Допунска наст.
1.
Српски језик
Математика
Физичко в
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Физичко в
Свет око нас
Математика
3.
Ликовна култ
Свет око нас
Математика
Физичко в
Енглески јез
4.
Ликовна култ
Музичко култ..
Српски језик.
Српски језик
5.
Физичко в
Енглески језик 
Верска-грађан.
 Отворена врата

среда, 06. септембар 2017.

7.9.2017. четвртак

Настава сутра,  у четвртак,
 почиње у 14сати ( још не почињемо са радом ваннаставних активности)

среда, 6.9.2017.

Распоредом предвиђено пливање још није почело. За наше ђаке, почеће за две недеље.
То значи да ћемо имати физичко  само један час у дворишту и да нам се радни дан завршава пре родитељског састанка

понедељак, 04. септембар 2017.

Књиге

Књиге у претплати су данас стигле.
Обележите их налепницом на насловној страни где читко пише име ученика (можете их завити или заштитити од прљања).
Бесплатне књиге се очекују за дан два.
Током следећа два дана, ученици ће моћи у школи да оставе неке књиге (обележите их да знамо чије су)
Блок су данас ученици понели кући. Очекујем да следећег часа оставимо блокове у учионици.

распоред

Данас сам рекла деци да ће родитељски састанак бити  6.9.2017. у 17.45сати.

 Распоред за ову недељу је следећи (без ваннаставних активности)


ПОСЛЕ ПОДНE


Час
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
0.

1.
Српски језик
Математика
Физичко в
Математика
Српски језик
2.
Математика
Српски језик
Физичко в
Свет око нас
Математика
3.
Ликовна култ
Свет око нас
Математика
Физичко в
Енглески јез
4.
Ликовна култ
Народна трад.
Српски језик.
Српски језик
Музичко култ.
5.
Физичко в
Енглески језик 
Верска-грађан.