субота, 04. јануар 2014.

Множење и дељење са 2, 4, 5 и 10.

Множење и дељење са 2, 4, 5 и 10.
Половина, четвртина и десетина
Израчунај.
4 ⋅ 6 = ....... 5 ⋅ 8 = ....... 10 ⋅ 5 = .......
5 ⋅ 4 = ....... 2 ⋅ 9 = ....... 4 ⋅ 7 = .......
Израчунај.
24 : 4 = ....... 16 : 2 = ....... 100 : 10 = .......
70 : 10 = ....... 35 : 5 = ....... 28 : 4 = .......
Заокружи производ чија је вредност најмања.
5 ⋅ 8        5 ⋅ 9         5 ⋅ 6         5 ⋅ 5
Дељеник је 8, делилац је 4. Колики је количник? Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 2       б) 4         в) 12      г) 32

Преузето од: Сузана Миљковић

Нема коментара:

Постави коментар