понедељак, 13. јануар 2014.

математика- четвртина и половина ( математика је залутала у бајке и честитке)

     множење и дељење са 2 и 4,
половина и четвртинa

  1. Израчунај:

2
4
=


2
5
=


16
:
2
=


12
:
2
=2
7
=


2
6
=


20
:
2
=

18
:
2
=2
1
=


2
10
=


8
:
2
=

10
:
2
=2
8
=


2
2
=


4
:
2
=

6
:
2
=2
3
=


2
9
=


2
:
2
=

14
:
2
=


  1. Повежи чиниоце са одговарајућим                  3.  Израчунај:
           производима:

4 • 4

20


32
:
4
=


16
:
4
=

                    


4 • 7

32


12
:
4
=

28
:
4
=
4 • 5

16


20
:
4
=

8
:
4
=
4 • 8

24


4
:
4
=

40
:
4
=
4 • 6

28


24
:
4
=

36
:
4
=

 
     
        6.     На 4 полице има по 9 књига. Колико укупно има књига ?

Р _______________              О ____________________________________________


7.     Ако има 32 точка, колико има аутомобила?


Р _______________              О ____________________________________________

Нема коментара:

Постави коментар