уторак, 29. август 2017.

математика - вежбање

1.3п
Упиши бројеве речима или цифрама.
20 - ___________________________________         дванаест - _____
11 - ___________________________________         деветнаест -  _____
15 - ___________________________________         тринаест -    _____

2.3п
Упиши бројеве речима или цифрама.
8.   -  ___________________________________            четврти    - _____
13. - ___________________________________                 десети - _____
17. - ___________________________________         осамнаести - _____

3.

5п
Напиши бројеве који имају:
0Д 4Ј = _____       1Д 8Ј = _____       0Д 9Ј = _____       1Д 3Ј = _____       2Д 0Ј = _____    

4.

5п
Колико десетица и јединица имају написани бројеви?

17 = ___Д___Ј       14 = ___Д___Ј       8 = ___Д___Ј       3 = ___Д___Ј        11 = ___Д___Ј

5.


8п
Упиши знак < , > или = .
1Д 0Ј ____ 12               петнаест ____ 5          1Д 6Ј ____шеснаест          20 ____18

1Д 2Ј ____ 12          0Д2Ј ____2Д 0Ј          једанаест ____ 0Д 1Ј    13 ____ једанаест

6.
2п

Бројеве: 20, 4, 15, 7, 11, 2, 18, 16 поређај од најмањег до највећег.
____________________________________________________________________________
7.

4п
Упиши претходнике и следбенике бројева:
____18 ____             ____14____               ____19____                 ____15 ____

8.


4п
а) Који парни бројеви се налазе између 7 и 17?  ____________________________________

б) Који непарни бројеви се налазе између 9 и 19? ___________________________________

9.


4п
а) Једноцифрене бројеве заокружи црвеном, а двоцифрене зеленом бојом.
    11       19       8       14       5       1       17       3       6       10
б) Препиши бројеве друге десетице.  _____________________________________________
10.


2п
а) Који бројеви су већи од 11, а мањи од 19?  _____________________________________

б) Парне бројеве које си записао заокружи црвеном бојом.

Нема коментара:

Постави коментар